Leren gebeurt overal en altijd. Hierdoor verandert de rol van school. Daar waar de school van oudsher een kennisinstituut is waar men vooral “uitzendt”, worden de kaders van en school en leren steeds breder. Leren en onderwijs gaat over mensen. We praten dan...